Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη ανακοίνωση ομιλίας του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου με θέμα «Άγιος Μάρκος Ευγενικός: Η εποχή του και η εποχή μας».


Ομιλία με θέμα:
«Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός: Η εποχή του και η εποχή μας»

Ομιλητής:
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών

Κέντρο Ενοριακής Διακονίας Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 6:00 μμ