Αναθέματα κατά του Επιφανίου Ντουμένκο και της «Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας» από τον π. Ματθαίο Βουλκανέσκου στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας της Ι.Μ. Πειραιώς

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Τῇ αἱρέσει τοῦ Παπικοῦ πρωτείου καί παντί ἑτέρῳ εἴδει Παπισμοῦ ἤ ἡμιπαπισμοῦ, εἰσαγομένου ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Συνοδικῷ συστήματι, (τό ὁποῖον βασίζεται ἐν τῇ πρώτῃ Ἀποστολικῇ Συνόδῳ τῆς Ἱερουσαλήμ), ἡ ὁποία αἵρεσις διδάσκεται καί ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἀνάθεμα!

Τῷ «Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας», τῷ ὁποίῳ ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τό οὐκρανικόν σχισματικόν μόρφωμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο, ἀνάθεμα!

Τῇ κακοδοξίᾳ ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης «πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσων», ἡ ὁποία περιέχεται ἐν τῷ ἀντικανονικῷ «Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας», ἀνάθεμα! 

Ἐπιφανίῳ Ντουμένκῳ καί τῇ ψευδοσυνόδῳ αὐτοῦ, ἀνάθεμα!

Αναθέματα κατά των Επιφανίου Ντουμένκο και «Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας» από τον π. Ματθαίο Βουλκανέσκου