Ψάλλει ο Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης.

Αποσπάσματα του Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

ΠΗΓΗ