ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ.
Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Παραθέτουμε σε συνέχειες αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση της ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον. (ΟΜΙΛΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ)

5ο μέρος:
Δείτε εδώ το 1ο μέρος, εδώ το 2ο, εδώ το 3ο και εδώ το 4ο.


Η απολογία των εκκλησιαστικών αρχόντων (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον.

Ουχ οι  έξωθεν δε μόνον άρχοντες, αλλά και οι των Εκκλησιών προεστώτες της οικείας αρχής υφέξουσι τον λόγον·και μάλιστα ούτοι εισιν οι επί πλέον τας πικράς και βαρείας ευθύνας υπέχοντες.  Και γαρ ο του λόγου την διακονίαν εγκεχειρισμένος εξετασθήσεται μετά ακριβείας εκεί, ει μήτε όκνω, μήτε φθόνω παρείδε τι των δεόντων ειπείν, και δια των έργων επέδειξεν, ότι πάντα διεστείλατο, και ουδέν έκρυψεν των συμφερόντων. Πάλιν ο την επισκοπήν λαχών, όσω προς μείζονα όγκον αναβέβηκε, τοσούτω πλείονα απαιτηθήσετε λόγον, ουχί διδασκαλίας μόνον και πενήτων προστασίας, αλλά και χειροτονιών δοκιμασίας και μυρίων ετέρων. Και ταύτα δηλών ο Παύλος τω Τιμοθέω έγραφε· «χείρας ταχέως μηδενί επιτίθει, μηδέ κοινώνει αμαρτίαις αλλοτρίαις»· και Εβραίοις δε περί των αυτών αρχόντων παραινών, ετέρως εφόβει ούτω λέγων· «πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε· αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών, ως λόγον αποδώσοντες».

…Και όχι μόνο οι κοσμικοί άρχοντες, αλλά και οι προεστοί των Εκκλησιών θα δώσουν λόγο για τη δική τους εξουσία. Και μάλιστα αυτοί είναι εκείνοι που περισσότερο έχουν τις πικρές και βαριές ευθύνες. Γιατί εκείνος που είχε αναλάβει την υπηρεσία του κηρύγματος θα εξετασθεί με λεπτομέρεια εκεί, αν τυχόν από δισταγμό ή από φθόνο παρέλειψε να πει κάτι απ’ αυτά που έπρεπε και αν με τα έργα απέδειξε πως όλα τα ανέπτυξε και δεν έκρυψε τίποτα από τα ωφέλιμα. Επίσης εκείνος που έλαχε την επισκοπή, σε όσο πιο μεγαλύτερο αξίωμα ανέβηκε, τόσο περισσότερο θα του ζητηθεί λόγος, όχι μόνο για τη διδασκαλία και την προστασία των φτωχών, αλλά και για τη δοκιμασία των χειροτονιών και για άπειρα άλλα. Και αυτά δηλώνοντας ο Παύλος, έγραφε στον Τιμόθεο· «μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν, ούτε να συμμετέχεις σε ξένες αμαρτίες». Και όταν συμβούλευε τους Εβραίους για τους ίδιους άρχοντες, τους φόβιζε με άλλον τρόπο λέγοντας· «να υπακούτε και να υποτάσσεσθε στους προϊσταμένους σας. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ
ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ
Από τον
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Θεολόγο-Φιλόλογο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Επόπτης 

Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμελητής

Ελευθέριος Γ. Μαρετάκης, Θεολόγος

ΕΠΕ

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ https://katanixi.gr/