Ἠχογραφημένο ποίημα τῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

«Οἱ δέ ἐννέα ποῦ; Οὔχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μή ὁ ἀλλογενής οὗτος;» (Λουκ. 17, 17-18)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτο ἔργο τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της.


Ἠχογραφημένο ποίημα «Εὐγνώμονες ἤ ἀχάριστοι»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο ποίημα «Ευγνώμονες ή αχάριστοι»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra