Ἠχογραφημένο ποίημα τῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτο ἔργο τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της.


Ἠχογραφημένο ποίημα«Τό παράπονο τοῦ Ἰορδάνη»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο ποίημα «Το παράπονο του Ιορδάνη»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra