Ἠχογραφημένο ποίημα τῆς πρεσβυτέρας Καλυψῶς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καί οἱ Ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτο ἔργο τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψῶς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της.


Ἠχογραφημένο ποίημα «Ὕστατη κραυγή»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο ποίημα «Ύστατη κραυγή»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra