«Σύ ὅμως τότε μή χάνῃς τήν προθυμίαν σου, ἀλλά φώναζε διαρκῶς τήν εὐχήν: μέ βίαν, μέ τό ζόρι, μέ πόνον πολύν».

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra