«Οὐδείς ποτέ ἠξιώθη νά ἀνεβῇ πρός τά ἄνω χωρίς πρῶτον νά καταφρονήσῃ τά κάτω»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra