«Ἡ γέφυρα διά τῆς ὁποίας διαβαίνομεν πάντες εἶναι ἡ συγχώρησις εἰς τούς πταίοντας»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra