«Σύ δέ πρόσεχε μή καταφρονήσῃς ἕνα τῶν ἐλαχίστων, τῶν ἐξουδενωμένων καί ἀσθενῶν τοῦ κόσμου τούτου»…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra