“Ποῖος ἐνίκησε τόν Διάβολον; Αὐτός πού ἐγνώρισε τήν ἰδίαν ἀσθένειαν, τά πάθη καί ἐλαττώματα, ὅπου ἔχει”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra