“Δέν πολεμοῦνται μέ γλυκά καί λουκούμια, ἀλλά μέ δακρύων ὀχετούς, μέ πόνον ψυχῆς ἕως θανάτου, μέ ἄκραν ταπείνωσιν καί μεγίστην ὑπομονήν”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra