“Εἰς τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: του Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Πάπα. Τό δόγμα περί ἀλαθήτου τοῦ Πάπα εἶναι ὄχι μόνο αἵρεση ἀλλά παναίρεση”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra