«Μακάριοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μέχρι θανάτου θά μείνουν πιστοί εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστη, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογία»…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra