“Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί ὁ Πάπας Παῦλος ἐάν εἶχαν λίγο φόβο Θεοῦ ἔπρεπε νά ἐνδυθοῦν σάκους τρίχινους καί νά κλάψουν τίς ἁμαρτίες τους”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra