“Ὅποιος θά ἀξιωθῆ νά δώση μαρτυρία τῆς πίστεως τά ἑπόμενα χρόνια, τά ὁποῖα θά εἶναι τά τελευταῖα καί τά ἔνδοξα, αὐτός ὁ Μάρτυς θά εἶναι δέκα φορές λαμπρότερος εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra