“Ὅσοι προσποιοῦνται ὅτι ὁμολογοῦν τήν ὑγιά Ὀρθόδοξο πίστη,  ὄχι μόνο νά μήν ἔχετε ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, ἀλλά οὔτε ἀδελφούς νά τούς ὀνομάζετε”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra