“Ἔχουν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοί τους οἴκους, ἐμεῖς τὸν Ἔνοικο, αὐτοὶ τοὺς ναούς, ἐμεῖς τὸν Θεό…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra