«Ἐάν ὂλοι οἱ Χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς ἐπισκόπους, σέ ὃλα, οὔτε Ἐκκλησία οὒτε καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός θά ὑπῆρχε»…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra