“Δυστυχῶς ὁ κόσμος εἶναι ἀκατήχητος, παρασύρεται, δέν γνωρίζει. Ὅταν βλέπει τόν Πατριάρχη νά ἐναγκαλίζεται τόν Πάπα στό μέσο τοῦ Ναοῦ, σκέφτεται ὅτι ὅλοι εἶναι ἴδιοι…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra