“Καλοῦμε τούς ἑτεροδόξους νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχαία Πίστη. Δέν τό θέλουν! Θέλουν νά ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια μέ τά ψεύδη, ἡ ἀλήθεια μέ τήν πλάνη. Δέν γίνεται! Δέν ἀνέχεται ἡ Πίστη τήν ἐλαχίστη νοθεία”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Καλοῦμε τούς ἑτεροδόξους νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχαία Πίστη. Δέν τό θέλουν! Θέλουν νά ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια μέ τά ψεύδη, ἡ ἀλήθεια μέ τήν πλάνη. Δέν γίνεται! Δέν ἀνέχεται ἡ Πίστη τήν ἐλαχίστη νοθεία.

Ὅπως τό μάτι δέν ἀνέχεται τό ξένο σῶμα, ἀλλά ἐνοχλεῖ φοβερά ἐως ὅτου ἀποβληθεῖ τό ξένο σῶμα, ἔτσι καί ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Πίστη, δέν ἀνέχεται.
Λέγει τό τελευταῖο βιβλίο τῆς ἁγίας Γραφῆς, ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι κανείς δέν μπορεῖ ν’ προσθέσει ἤ ν΄ ἀφαιρέσει στά ζητήματα τῆς Πίστεως. Ὅποιος προσθέσει θά τοῦ προστεθοῦν πληγές, συμφορές καί ὅποιος ἀφαιρέσει θά τοῦ ἀφαιρεθεῖ τό μερίδιο ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ αἵρεση εἶναι ἡ μεγαλύτερη συμφορά.

Nικολάου Ἰ. Σωτηρόπουλου,
θεολόγου καὶ φιλολόγου

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra