«Καλοῦμε τούς ἑτεροδόξους νά ἐπιστρέψουν στήν πίστη τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀδιαιρέτου Χριστιανισμοῦ τῶν πρώτων αἰώνων»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra