“Ὁ Οἰκουμενισμός δέν δίνει σημασία στά δόγματα, ἀλλά δῆθεν στήν ἀγάπη! Νά ἑνωθοῦν ὅλοι, Ὀρθόδοξοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι, χάριν λέει τῆς “ἀγάπης””

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra