“Ἄλλοτε γίνονταν Σύνοδοι, Οἰκουμενικαί, Τοπικαί καί καταδίκαζαν τούς αἱρετικούς…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra