Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ