«Ὁ Θεός μᾶς παιδεύει, διά νά ἔλθωμεν εἰς ἀπάθειαν»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra