…«ας λέμε «σε απαρνιέμαι σατανά», διότι τα λόγια αυτά πρόκειται να μας τα ζητήση εκείνη τη μέρα και ας τα φυλάξουμε για να παραδώσουμε σώα την παρακαταθήκη»…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Αναδημοσιεύουμε από το τεράστιο υλικό του παλαιού και ανενεργού πλέον, Ιστολογίου μας Κατάνυξις (https://www.katanixis.gr/), που αποτελεί ανυπολόγιστο πλούτο παρακαταθήκης και ενημέρωσης.


Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ, “ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ”

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λέγε συνέχεια τα λόγια αυτά˙ «σε απαρνιέμαι σατανά»˙ δεν υπάρχει τίποτα πιο ασφαλές από τα λόγια αυτά, αν τα εφαρμόσουμε στην πράξι.

Αυτά τα λόγια ζητώ να μάθετε σεις, που πρόκειται να βαπτισθήτε˙ διότι τα λόγια αυτά είναι συμφωνία με τον Κύριο. Και, όπως ακριβώς, εμείς, όταν αγοράζουμε δούλους, ρωτάμε πρώτα αυτούς τους ίδιους, που πουλούνται, αν θέλουν να μας δουλέψουν, το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Επειδή πρόκειται να σε πάρη στην υπηρεσία του, σε ρωτά προηγουμένως, αν θέλης να αφήσης τον σκληρό και άσπλαγχνο τύραννο και δέχεται τη συμφωνία από σένα. Διότι η εξουσία του δεν είναι αναγκαστική.

Και πρόσεχε φιλανθρωπία. Εμείς, δηλαδή, προτού καταβάλλουμε το αντίτιμο, ρωτάμε πρώτα αυτούς, που πωλούνται και όταν μάθουμε ότι θέλουν να μας δουλέψουν, τότε καταβάλλουμε το αντίτιμο. Ο Χριστός όμως δεν κάνει το ίδιο. Αλλά ο ίδιος κατέβαλε και το αντίτιμο για όλους μας, το τίμιο αίμα του˙ διότι λέγει: «Τιμής ηγοράσθητε», «Αγορασθήκατε αφού καταβλήθηκε αντίτιμο» (Α΄ Κορ. 7,23). 
Και όμως, ούτε κι έτσι μας εξαναγκάζει, αν δε θέλουμε να δουλέψουμε σε αυτόν, αλλά λέγει, αν δεν έχης την ευχαρίστησι και δε θέλης να δεχθής την εξουσία μου από μόνος σου και με τη θέλησί σου, δεν σε αναγκάζω, ούτε σε βιάζω.

Και μεις, λοιπόν, ποτέ δε θα αποφασίσουμε να αγοράσουμε δούλους κακούς, αν όμως αποφασίζαμε κάποτε, θα τους αγοράζαμε με γνώμη κακή γι αυτούς και ανάλογο θα ήταν και το αντίτιμο.  
Ο Χριστός, όμως, αγοράζοντας αχάριστους και παράνομους δούλους, κατέβαλε αντίτιμο για δούλους πρώτης τάξεως ή καλλίτερα πολύ πιο ανώτερου και τόσο πιο ανώτερου, ώστε να μην μπορή ούτε λόγος, ούτε έννοια να παραστήση το μέγεθος του αντίτιμου. Διότι δεν έδωσε ουρανό και γη και θάλασσα, αλλά πρόσφερε το πιο τίμιο από όλα, το αίμα του, και με αυτό μας αγόρασε. Και μετά από όλα αυτά, δε ζητεί μάρτυρες ούτε έγγραφα, αλλ’ αρκείται σε απλά λόγια˙ κι αν πης με όλη την καρδιά σου «σε απαρνιέμαι σατανά, εσένα και την πομπή σου» έλαβε με τα λόγια σου αυτά το παν.

Αυτό λοιπόν, ας λέμε «σε απαρνιέμαι σατανά», διότι τα λόγια αυτά πρόκειται να μας τα ζητήση εκείνη τη μέρα και ας τα φυλάξουμε για να παραδώσουμε σώα την παρακαταθήκη.

«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ»  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Έκδοσις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Η ΜΑΓΕΙΑ.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ