Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου προηγεῖται τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Τετραήμερος προαναγγέλει τόν Τριήμερο!

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 18-4-2019.


π.Νικόλαος Μανώλης, Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου προάγγελος τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου [mp3 2019]