Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Τί ἀποδεικνύουν τά Ἅγια Θεοφάνεια στόν καθένα ἀπό μᾶς; Πῶς θά μπορέσουμε νά εἰσπράξουμε τίς δωρεές;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: 

  1. Η Θεολογία των Θεοφανείων 
  2. Το Φως στη ζωή 
  3. Η Αγάπη η εδράζουσα στην Πίστη και στο Φως είναι ανυπέρβλητη 
  4. Θείος Έρωτας 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Τά Θεοφάνεια, 06 Ἰανουαρίου 2020, στίς 11:00 πμ., ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Τό Φῶς καί ἡ Ἀγάπη στούς ἀνθρώπους».

Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. 

π.Νικόλαος Μανώλης, Το Φως και η Αγάπη στους ανθρώπους [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», στή Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος – Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας τοῦ συλλόγου: 2310 515786.