Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσονΧριστέ, τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος.

Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι μας τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τό μνημόσυνο “ὃ οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν” ὑπέρ πάντων τῶν “ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν”.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η Πατερική διδασκαλία για το Ψυχοσάββατο [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε τό Ψυχοσάββατο τῆς Ἀπόκρεω, στίς 22-2-2019.

Δεῖτε σχετικά:
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η περιφρόνηση των κολλύβων