Ὁ πρωτοπρ. π.Θεόδωρος Ζήσης ἀναλύοντας τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἐξηγεῖ τίς ἐνέργειες τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη καί ἀποκαλύπτει τό ψυχικό μεγαλεῖο τῆς Μαρίας, τῆς ἀδελφῆς τοῦ Λαζάρου.

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21-4-2019.


π.Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή των Βαΐων (Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου) [mp3 2019]