Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

“Πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακα, ἔνδον λαβών ἐν καρδίᾳ σου, τάς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, καί στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος” (Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄. Αὐτόμελον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στήν Ἁγιογραφία, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ἐμφανίζεται σέ τεσσάρων εἰδῶν μορφές. Εἴτε μόνος μέ στρατιωτική στολή, εἴτε ἀντιμετωπίζοντας ἕνα φίδι-δράκο καί μαζί μέ τόν Ἅγιο Θεόδωρο τόν Στρατηλάτη ὄρθιοι ἤ πάνω σε ἄλογα. Πάντα φέρει στρατιωτική στολή.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγ. μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Τήρων [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε στίς 16-2-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra