Ποίημα της πρεσβυτέρας Καλυψώς Δημητριάδη
αποκλειστικά για την https://katanixi.gr/

Τήν Ταβιθά ἀδέλφια μου πού σήμερα γιορτάζει,
τήν ἀνέστησαν πράξεις πολλές τῆς ἐλεημοσύνης.
..

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη

Μεγάλη εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης!
Σέ πάει στόν Παράδεισο ὅταν σέ φτωχούς δίνεις.
Μά κι ἄν δέν ἔχεις χρήματα καθόλου γιά νά δώσεις,
ὑπάρχει ἀκόμα ἀνώτερη.

Μέ τήν ὁμολογία σου μία ψυχή ἄν σώσεις,
ἐπέτυχες τό τέλειο, ἔχεις φτάσει στόν Κτίστη!
Στά χέρια Του παρέδωσες χαμένη περιουσία Του
γιατί σύ τήν ἀνέστησες ἀπ’ τή φλογερή σου πίστη.
Τί κι ἄν δέν ἔχεις χρήματα, δέν ἔχεις πανωφόρι;

Μπορεῖ νά ’σαι ὁ πιό πλούσιος
κι ἡ πίστη σου ἄν ὁμολογεῖς νά κινήσει καί ὄρη.
Δύο λόγια ὑπεράσπισης γιά τήν Ὀρθοδοξία,
σοῦ δίνουνε στόν οὐρανό Ἁγίου τά πρωτεῖα·
κι ἔγινες ἔτσι τόσο ἁπλά ὁ μέγας ἐλεήμων,
πού θά πληρώνει αἰώνια ὁ Κύριος ὁ οἰκτίρμων.

Μήν λές λοιπόν εἶσαι φτωχός, ὄχι! πλούσιος εἶσαι·
ἀνέστησε νεκρές ψυχές, ἀφοῦ πιστός λές εἶσαι
φώναξε «ἀδελφοί στῶμεν καλῶς! ὑβρίζεται ἕνας Θεός»
στίς μέρες μας τό ζοῦμε,
δέν φτάνει οἰκονομικά τούς ἄλλους νά νοιαστοῦμε.

Τή σάρκα νά στηρίξουμε πρέπει ἤ τήν ψυχή τους;
Πονάει σήμερα ὁ Χριστός γιά κάθε ἕνα παιδί Του,
πού θά χαθεῖ ἄν δέν σταθεῖ στήν πίστη του λιοντάρι.
Οἱ λύκοι γίνανε πολλοί κι ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς
βλέπουμε πώς ὁ Διάβολος ἤδη τούς ἔχει πάρει!

Τήν Ταβιθά ἀδέλφια μου πού σήμερα γιορτάζει,
τήν ἀνέστησαν πράξεις πολλές τῆς ἐλεημοσύνης.
Ἄν ἡ ὑλική φέρνει ἀνάσταση,
γιά φανταστεῖτε ἀδέλφια μου ἡ πνευματική τί δίνει;
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, οἱ τολμηροί ὁμολογητές!

Αὐτές εἶναι ἐκλεκτές ψυχές,
αὐτούς νά μιμηθοῦμε!
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα μας, εὐκαιρία δίνει ὁ Θεός
καί μεῖς γιά νά σωθοῦμε!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra