Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Αρχή της Ινδίκτου – αρχή στην εγρήγορση.mp3(2013)