Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στήν προσεχή κυριακάτικη ὁμιλία του θά ἀσχοληθεῖ μέ τά ἐξῆς θέματα:

(α) ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ: Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καί Μάρτυρος, Ἀπολογίες Α΄ καί Β΄.
β) Θέματα πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος.

Ἡ ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή Ε΄ τῶν Νηστειῶν, 14/4/2019, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σούτσου 3, ἐπί δίωρον: 11:00 – 13:00. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες:

Τήν προσεχή Κυριακή Ε΄ τῶν Νηστεῶν (τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), 14/4/2019, στίς 11:00 π.μ., στήν αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. θά ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μέ θέμα:

(α) ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ: Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καί Μάρτυρος, Ἀπολογίες Α΄ καί Β΄.
β) Θέματα πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.