πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στήν προσεχή κυριακάτικη ὁμιλία του θά ἀσχοληθεῖ μέ τά ἐξῆς θέματα:

(α) Ὁ Ἀπολογητής Ἀθηναγόρας:παρουσίαση τοῦ ἔργου του “Πρεσβεία περί Χριστιανῶν”
(β) Θέματα ἐπικαιρότητος, ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς.

Ἡ ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 19/5/2019, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σούτσου 3, ἐπί δίωρον: 11:00 – 13:00. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες:

Τήν προσεχή Κυριακή Δ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα, τοῦ Παραλύτου, 19/5/2019, στίς 11:00 π.μ., στήν αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. θά ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μέ θέμα:

(α) Ὁ Ἀπολογητής Ἀθηναγόρας: παρουσίαση τοῦ ἔργου του “Πρεσβεία περί Χριστιανῶν”
(β) Θέματα ἐπικαιρότητος, ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.