Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στήν προσεχή κυριακάτικη ὁμιλία του θά ἀσχοληθεῖ μέ τά ἐξῆς θέματα:

(α) Παρουσίαση τοῦ νέου (80οῦ) τεύχους τῆς ΘΕΟΔΡΟΜΙΑΣ (Κ 4), μέ τό ὁποῖο συμπληρώνονται 20 χρόνια ἐκδόσεως καί κυκλοφορήσεως τοῦ Περιοδικοῦ.
β) ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ: Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καί Μάρτυρος – Διάλογος πρός Τρύφωνα (ἀντιϊουδαϊκή πραγματεία) – μέρος Γ΄

Ἡ ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 7/4/2019, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σούτσου 3, ἐπί δίωρον: 11:00 – 13:00. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες:

Τήν προσεχή Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστεῶν (Ἁγίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος), 7/4/2019, στίς 11:00 π.μ., στήν αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. θά ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μέ θέμα:

  • Παρουσίαση τοῦ νέου (80οῦ) τεύχους τῆς ΘΕΟΔΡΟΜΙΑΣ (Κ 4), μέ τό ὁποῖο συμπληρώνονται 20 χρόνια ἐκδόσεως καί κυκλοφορήσεως τοῦ Περιοδικοῦ.
  • (ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ: Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καί Μάρτυρος – Διάλογος πρός Τρύφωνα (ἀντιϊουδαϊκή πραγματεία) – μέρος Γ΄

Εἴσοδος ἐλεύθερη.