«Ἀδελφοί μου, ἄς ἐκλιπαροῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ὅλων τῶν Ἁγίων, νά μᾶς δώσει τό φῶς τῆς ψυχῆς»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra