Ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς, ὅσο τόν ἐπέπλητταν, τόσο κραύγαζε «Κύριε Υἱέ Δαβίδ, ἐλέησόν με! Ἐλέησον με!»...

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra