Ποίημα της πρεσβυτέρας Καλυψώς Δημητριάδη
αποκλειστικά για την https://katanixi.gr/

Ὅσοι γι’ Αὐτόν δέν μάχονται,
ὅταν τόν βλαστημοῦνε,
οὔτε ἀγάπη ἔχουνε,
οὔτε καί θά Τόν δοῦνε…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Τι είναι αγάπη

πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη

Τί εἶναι ἀγάπη μέ ρωτᾶς κι
ἐγώ θά σ’ ἀπαντήσω·
πάρε τό σῶμα τοῦ λεπροῦ κι
ἐγώ θά στό φιλήσω!
Τί εἶναι ἀγάπη μέ ρωτᾶς·
θέλεις παράδειγμα ἄλλο; ἕνα
σακάκι ἔχω ἐγώ,
τό θέλεις; νά τό βγάλω!

Ἀγάπη εἶναι νά πονᾶς
γιά χάρη τ’ ἀδελφοῦ σου,
νά ὑποφέρεις βάσανα,
ὄχι τοῦ ἑαυτοῦ σου·
ἀγάπη εἶναι ὅταν κλαῖς
στή συμφορά τοῦ κόσμου·
πᾶρε ὅλη τή χαρά ἐσύ,
τόν πόνο ἐμένα δός μου
νά τόν σηκώσω ἀδελφέ
γιά νά σέ ξεκουράσω·
νά τόν σηκώνω ὅσο ζῶ,
ὡσότου νά γεράσω.

Ἀγάπη εἶναι νά καίγεσαι,
νά λειώνεις στή θυσία!
τότε ἔχεις μάτια νά κοιτᾶς τά
θεῖα μεγαλεῖα.
Ἀγάπη εἶναι ἕνα φῶς,
ποτέ πού δέ θαμπώνει
πού καίγονται γι’ αὐτό καρδιές,
σάν τό λευκό τό χιόνι.

Ἀγάπη εἶναι μιά φωτιά χωρίς
καπνοῦ σημάδι! τοῦ
παραδείσου ἄυλο φῶς, πού δέ
γνωρίζει βράδυ. Ἀγάπη εἶναι
κεραυνός πού ἀπ’ ὅπου κι ἄν
περάσει θά σημαδέψει τόν
πιστό, θά τόν διαπεράσει!
θά τοῦ σφραγίσει τήν ψυχή καί
ἅγια πληγή θ’ ἀνοίξει γιά νά
μπορεῖ στοῦ ἀδελφοῦ τόν πόνο
νά δακρύζει.

Ἀγάπη εἶναι ἡ θεία πνοή πού
τήν ψυχή φυσάει, τήν
καθαρίζει, νά μπορεῖ, νά
θέλει ν’ ἀγαπάει.
Ἀγάπη εἶναι ἡ ζωή
κι ὅποιος δέν τό συλλάβει τό
νόημα ποῦ ζεῖ στή γῆ δέν τό
’χει καταλάβει
.

Μά κι ἄν δέν τό καταλάβε κι
ἀκόμα λέει ὁ ἀδελφός “τί
εἶναι ἀγάπη πές μου”, μᾶς τό
‘χει πεῖ ὁ Κύριος:
«Ἐκεῖνος ξέρει νά ἀγαπᾶ,
ὅπου βαστάει καί τηρεῖ, ὅλες
τίς ἐντολές μου.
Στήν ἀγάπη Μου θά μένετε,
εἶπε, ἄν τίς τηρεῖτε·
κι ἡ ἀγάπη κάνει θαύματα,
πού πάμπολλα θά δεῖτε!»
Τό ξέρεις ποὖναι ζωντανή;
Ἔχει βροντή, ἔχει ἦχο!
Νά στό ἀποδείξω αὐτό μπορῶ
μέσα σέ ἕναν στίχο.

Μαχαῖρι ἔχει στό χέρι της
πού κόβει τίς αἱρέσεις·
στό δίνει ὅταν ἀγαπᾶς
καί σύ φαίνεσαι ὁ μαχητής,
πού τοῦ Θεοῦ ἀρέσεις.

Ὅσοι γι’ Αὐτόν δέν μάχονται,
ὅταν τόν βλαστημοῦνε,
οὔτε ἀγάπη ἔχουνε,
οὔτε καί θά Τόν δοῦνε.

Ἡ ἀγάπη εἶναι καί κλειδί
πού κλείνει τά στρατεύματα ἔξω τῆς ἀθεΐας
θεοκίνητη διάνοια,
πού σάν σφεντόνα αὐτή χτυπᾶ
τά νοητά θηρία!

Τά πάντα εἶναι ἀδελφέ,
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κτίστης,
πού ὅμως θά τόν στερηθεῖς,
δέν θά τόν συναντήσεις,
ὅταν δέν εἶσαι Ὀρθόδοξος
κι ὅταν δέν ἔχεις πίστη·
κι ὅταν δέν ἔχεις ὄρεξη
νά πολεμᾶς γι’ αὐτῆνε
ὅσους τῆς ἐπιτίθενται,
ἀνθρωπόμορφα κτήνη,
πού μάλιστα κάποιοι ἀπό αὐτούς
κρύφτηκαν μέσ’ τά ράσα.
Πολέμησέ τους, μήν φοβοῦ,
ψυχή χωρίς ἀνάσα. Τότε
μαγνήτης θά γενεῖς
τῶν οὐρανίων δώρων
καί μέσ’ τήν εὐτυχία θά ζεῖς,
θά ἔχεις ὅ,τι θά ζητᾶς
στήν ζωή σου ἄνευ ὅρων!

Γι’ αὐτό λοιπόν μή μέ ρωτᾶς
ἀκόμα τί εἶναι ἀγάπη!
βιβλία θά γεμίσω ἐγώ
χωρίς νά κάνω λάθη·
γιατί εἶναι ἀνεξάντλητη,
ποτέ της δέν τελειώνει!
ψυχή μου ἀγκάλιασέ τηνε,
ποτέ μή νοιώσεις μόνη!!!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra