Ελένη Παπασταματάκη

Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής. Ζητείται όμοιός του!

εικόνα άρθρου: Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής. Ζητείται όμοιός του!
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη

Σύντομα άναψε μέσα του η φλόγα του θείου έρωτος και ως έλαφος επιζητώντας το Ύδωρ το Ζων κατέφυγε στα βουνά στην υπακοή ενός γέροντα που ασκήτευε σε σπήλαιο…


Ένα διαμάντι της Πίστεως, έναν μεγάλο αγωνιστή και υπερασπιστή του Ορθού δόγματος εορτάζει η Εκκλησία μας στις 3 του μηνός Απριλίου. Τον Όσιο Νικήτα τον Ομολογητή!

Μύριπνοον άνθος, εύοσμον, ο βίος του θαυμαστού αυτού ανδρός, που απόκτησε κάθε αρετή και την τελειοτέρα αυτών την διάκριση.Ως Ιερέας και ποιμένας πολλών ψυχών ξεχώρισε για την θυσιαστική του αγάπη και έγινε ο ίδιος αγαπητός υπό πάντων των χριστιανών.

Ως χρυσός εν χωνευτηρίω έλαμψε ακόμα περισσότερο μέσα από τους αγώνες της Ομολογίας, καθώς ως προσκυνητής των Θείων Εικόνων καταδικάστηκε από τους βδελυρούς Εικονομάχους σε πικρές εξορίες μακριά από το αγαπημένο του ποίμνιο.

Γεννήθηκε τον 8ο αιώνα . Πατρίδα του ήταν η Καισάρια της Βιθυνίας. Ορφανός από μητέρα ήδη από τη βρεφική του ηλικία, ανατράφηκε αρχικώς από τον πατέρα του και την μητέρα αυτού και αργότερα ο θεοσεβής Επίσκοπος της περιοχής ανέλαβε να του μάθει τα ιερά γράμματα, τα οποία με πολύ πόθο και λαχτάρα τα μελετούσε και τα κατανοούσε.

Σύντομα άναψε μέσα του η φλόγα του θείου έρωτος και ως έλαφος επιζητώντας το Ύδωρ το Ζων κατέφυγε στα βουνά στην υπακοή ενός γέροντα που ασκήτευε σε σπήλαιο. Όμως ο γέροντας αυτός βλέποντας τον υψιπέτη αετό που είχε μπροστά του, τον προέτρεψε να ακολουθήσει τον κοινοβιακό βίο και ο τέλειος υποτακτικός Νικήτας υπακούοντας οδηγήθηκε από τον Θεό στην Μονή του Μηδικίου, όπου Ηγούμενος του Μοναστηριού ήταν ο Όσιος Νικηφόρος. Αξίζει σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε αυτούσιο τον μεταξύ τους διάλογο

«Τίνα σκοπόν έχει τέκνο, η προς ημάς τους ευτελείς και αμαρτωλούς άφιξίς σου;»

«Ο Θεός, Πάτερ άγιε με απέστειλε προς σε, ίνα γίνης ποιμήν μου και με οδηγήσεις εις τόπον χλόης σωτηρίας. Αφού λοιπόν πληροφορηθής μυστικώτερον τα κατ’ εμέ, μη μου παράσχης κόπους δοκιμής των λογισμών. Διότι ρητώς υπεσχέθην εις τον Θεόν, να μη απομακρυνθώ της προστασίας της Οσιότητός σου». Τούτον τον λόγον ακούσας ο Πατήρ, πληροφορηθείς  υπό της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος την του νεοπροσελθόντος υπομονήν και την κατά την αρετήν πρόοδον…δεν είναι εύκολο να ειπή τις πόσον ηγάπησεν ιδιαιτέρως τον Όσιον Νικήτα ο Πατήρ Νικηφόρος, καταγοητευθείς από την διαγωγήν του ανδρός τούτου…»

Σύντομα για τις πολλές του αρετές ο Όσιος Νικήτας έγινε Ηγούμενος στο Μοναστήρι αφού πρώτα ο Πατριάρχης Ταράσιος τον χειροτόνησε Ιερέα.

Άρχισε όμως η Εκκλησία μας να χτυπιέται από τα βορβορώδη κύματα των αιρετικών Εικονομάχων βασιλέων.

Ήρθε και η σειρά του τυράννου Λέοντα Ε΄του Αρμένιου να ορμήσει ως αρπακτικό καταπάνω στην Εκκλησία και να διαδίδει τις θεομίσητες βλάσφημες θεωρίες του περί της μη προσκύνησης των Αγίων Εικόνων. Με υποκριτικό σέβας προς την Ορθοδοξία στην αρχή έριχνε το δηλητήριο του. Σε αυτήν την πανουργία του ζήτησε να βρει συνεργάτες και λέγεται πως ο ίδιος ο σατανάς του αποκάλυψε τους δικούς του. Τον πρώτο τον Ιωάννη Γραμματικό, φίλο των δυνάμεων της αποστασίας, τον και αργότερα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και άλλων ομοφρόνων Εικονομάχων επισκόπων και ηγουμένων.

Με την υποκρισία του διαβόλου και την πανουργία του ως όπλα ο Λέοντας κάλεσε τον αγιώτατο Πατριάρχη Νικηφόρο και τους Ορθόδοξους Ιεράρχες προκειμένου να τους μεταπείσει.

 Όμως οι πρόμαχοι της Πίστεως και στυλοβάτες του Ορθού Δόγματος, ο Πατριάρχης Νικηφόρος με τον Μιχαήλ Συνάδων, τον Θεοφύλακτο Νικομηδείας, και άλλους άγιους Πατέρες απάντησαν:

«Καταλάβαμε τη ραδιουργία σου βασιλιά. Έχουμε καλά πληροφορηθεί για την υποκρισία σου. Μάταια ζητάς έναν ψεύτικο διάλογο μαζί μας, αφού είσαι έτοιμος να ασκήσεις την εξουσία σου μόλις καταισχυνθούν οι ομοφρονούντες σου Εικονομάχοι φίλοι.

Μάθε λοιπόν ότι οι Πατέρες απαγόρευσαν κάθε τέτοια συζήτηση. Και προσκυνείται και θα προσκυνείται κάθε θείο αποτύπωμα. Και θα γίνεται αυτό χωρίς καμία αμφισβήτηση.

Εσύ βασιλιά έχεις οριστεί ρυθμιστής και κριτής των δημοσίων υποθέσεων ενώ για τα ζητήματα αυτά είναι αρμόδια η Εκκλησία και ο Προκαθήμενος της»!

Απάντησε τότε ο μιαρός «Και εγώ τέκνο της Εκκλησίας είμαι»

Και οι άγιοι Ιεράρχες, απάντησαν «αν ήσουν τέκνο της Εκκλησίας τότε θα δεχόσουν όσα οι Πατέρες λένε»…

Τότε στάθηκε μπροστά του ο διάπυρος της Αληθείας ζηλωτής ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης « Δεν αρμόζει σε σένα βασιλιά να παραλύεις τους Εκκλησιαστικούς θεσμούς…». Και το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν όλοι αυτοί οι Πατέρες φοβερές εξορίες και βασάνους.

Πόσο ομοιάζει αυτή η κατάσταση με την σύγχρονη αίρεση περί του μολυσμού εντός των Ιερών Ναών και της νέας Εικονομαχίας, με την αλλαγή στο τρόπο της Θείας Μετάληψης και όλα όσα, ο των ημερών «Λέοντας Ε΄ ο Αρμένιος » επέβαλε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία! Ίδιος ο διάβολος σε όλους τους αιώνες να πολεμά την Πίστη του Χριστού μας. Όμως εξέλιπαν σήμερα οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι με το ανδρείο φρόνημα και αφού αυτοί δεν στάθηκαν έμπροσθεν του τυράννου ως οι παλαιοί Άγιοι Ιεράρχες, βασανίζεται τώρα το πλήρωμα της Εκκλησίας από ποικίλες αιρέσεις και κινδυνεύει το ποίμνιο από τον αιώνιο θάνατο!

Επανερχόμενοι σε εκείνες τις κρίσιμες ώρες, διαβάζουμε στον Συναξαριστή ότι μετά από τους Ιεράρχες ο βασιλιάς κάλεσε τους Ηγουμενους των Μονών. Πρώτος εισήλθε ο Όσιος Νικήτας ως κριός προπορευόμενος αγέλης προβάτων. Και στα ψεύδη και τις βλασφημίες του Λέοντα αμέσως με θάρρος απάντησε «Διέστρεψας ολωσδιόλου τη σημασία του γραφικού ρητού, παράνομε βασιλεύ και την αιτίαν ένεκεν της οποίας ελέχθη, τη δε εν σαρκί παρουσίαν του Υιού του Θεού και Θεού ημών Ιησού Χριστού αναμφιβόλως αρνείσαι».Η απάντηση του βασιλιά ήταν να τον κλείσει σε σκοτεινή και δυσώδη φυλακή.

Εν τω μεταξύ αφού είχε εξορίσει τον άγιο Πατριάρχη Νικηφόρο, ανέβασε στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Θεόδοτο, που ήταν ειδωλολάτρης, ένα ανθρωπάριο παραδομένο στις ηδονές και περίγελος όλων. Αυτοί οι άνθρωποι ντύνονται αξιώματα εκκλησιαστικά και γίνονται ανά τους αιώνες οι συνεργάτες των εχθρών της Πίστης μας.

Εμμένοντας στην Ορθή διδασκαλία των δογμάτων ο Όσιος Νικήτας αρνήθηκε την κοινωνία με τον Εικονομάχο Πατριάρχη Θεόδοτο. Ιδού η Ζώσα Εκκλησία που βρίσκεται ανά τους αιώνες! Ιδού που φυλάσσεται ο Χριστός μας και η Αλήθεια Του! Ιδού ότι η Αποτείχιση και η διακοπή μνημόνευσης αιρετιζόντων Πατριαχών και Επισκόπων δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά έτσι έπραξαν πάντοτε όσοι φρονούσαν Ορθόδοξα, όσοι παρέμειναν φίλοι του Χριστού μας έως τέλους!

Για να τον τιμωρήσει ο Λέοντας τον εξόρισε στην κωμόπολη των Μασαλέων στη Μικρά Ασία και πάλι ο άγιος με καρτερία υπέμεινε την πεζοπορία και άλλες δοκιμασίες. Έως ότου ήλθε νέα διαταγή να βαδίσει προς άλλη εξορία μέσα στο ψύχος και στις βροχές εξαντλημένος και νηστικός. Εκτός των βασάνων που ήθελε ο βασιλιάς να δώσει στον Όσιο Νικήτα, ήθελε να τον απομακρύνει από τη Βασιλεύουσα για να μην μπορεί να κηρύττει τα κατά Θεόν ρήματα! Ίδιες τακτικές των διωκτών. Να φιμώσουν τα άγια στόματα των Πατέρων, να μην ομιλούν και να μην διδάσκουν τα θεάρεστα, αλλά να παραμένει το ποίμνιο μακριά από την Αλήθεια του Χριστού που σώζει και βάζει ψυχές στον Παράδεισο.

Η δίωξη όμως του Οσίου Νικήτα δεν έπαυε και πάλι διέταξε ο Λέοντας στον Ιωάννη Γραμματικό να τον φέρει από το Μοναστήρι του με όσους τον ακολουθήσουν από τους μαθητές του. Και τότε τους πιο επιεικείς τους κλείσανε στη φυλακή, ενώ τον Όσιο Νικήτα με τον πιο πιστό του μαθητή τους βασάνιζαν φρικτά. Μάλιστα επειδή ο Όσιος Νικήτας τα υπέμεινε σκέφτηκαν κάτι πιο δαιμονικό. Βασάνιζαν τον αγαπημένο του μαθητή και έτσι προσπαθούσαν να τον κάμψουν με την λύπη. Όμως οι ανδρείοι άντεξαν και αυτό το μαρτύριο.

Γι’ αυτό με άλλο τρόπο προσπάθησαν να τους μεταπείσουν, όχι μόνο τον Όσιο Νικήτα αλλά και όλους τους άλλους φυλακισμένους Ηγουμένους και Πατέρες. «Κάμετε οικονομία και επικοινωνήστε μία και μόνη φορά με τον Θεόδοτον με οιονδήποτε τρόπο προτιμάτε και ευθύς θα απαλλαγείτε των τιμωριών και θα επιστρέψετε χαίροντες στα Μοναστήρια σας» τους είπε με ύπουλο τρόπο ο σατανόφρων Ιωάννης.

Και έτσι δέχτηκαν να κάνουν αυτήν την μία οικονομία…και καθώς επέστρεφαν οι Πατέρες στις Μονές τους και ήδη το πλοιάριο του Οσίου Νικήτα είχε ξεκινήσει για την Μονή του Μηδικίου, δεν άντεξε η καρδιά του αυτήν την προδοσία μέσω της οικονομίας που είχε μόλις πράξει και αλλάζει τότε τη φορά του πλοιαρίου του και κατευθύνεται τώρα προς την Βασιλεύουσα.

Παρουσιάζεται τότε μπροστά στον βασιλιά και με απτόητο ψυχικό παράστημα και ισχυρή φωνή του λέει « Γνώριζε βασιλιά αρνησίθεε ότι εμμένω σταθερώς στους πρώτους μου λογισμούς και την Εικόνα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και των Αγίων σέβομαι, ενώ στο θέλημα σου δεν υπακούω. Και με αυτούς που συμφωνούν μαζί σου εγώ δεν θα έχω κοινωνία (η διακοπή μνημόνευσης του αιρετικού Εικονομάχου Πατριάρχη!). Και αν για χάρη των άλλων Πατέρων υποχώρησα προς στιγμή όμως δεν έπαψα την Ομολογία μου. Και αυτή τη στιγμή σε σένα που αθετείς την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων και τους ομοφρόνους σου αναθεματίζω. Κάνε λοιπόν σε μένα αυτό το οποίο θέλεις!»

Ω! Θαυμάσιε της Πίστεως Ομολογητή, Όσιε Νικήτα! Ώ! Το αγλάισμα της Στρατευομένης Εκκλησίας και ο ολόφωτος αστήρ!  Ω! άξιε και τρισάξιε κληρονόμε της Βασιλείας του Θεού!

Πόσο καταντρόπιασε τον τύραννο η Ομολογία του αθληφόρου Νικήτα! Τότε οργισμένος ο βασιλιάς τον εξόρισε εκ νέου το 815 στη νήσο Γλυκερία. Επανέκαμψε ο Όσιος στην Κωνσταντινούπολη επί βασιλιά Μιχαήλ Τραυλού και εγκαταστάθηκε σε κάποιο μετόχι στο βόρειο τμήμα της πόλης. Εξακολουθούσε όμως να μην έχει κοινωνία με τον έτερο Εικονομάχο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αντώνιο τον Κασσυματά.

Τα τελευταία χρόνια της επιγείου ζωής του ο Πατήρ Πατέρων, ο Ομολογητής και Μάρτυς άνευ αίματος Όσιος Νικήτας τα πέρασε επιτελώντας πλήθος θαυμάτων και  προσευχόμενος για τον οριστικό θρίαμβο της Ορθοδοξίας και έτσι στεφανωμένος απήλθε στις Ουρανίους Μονές!  

Αεί πρεσβεύσατε Όσιοι Ομολογητές της Πίστεως, τα καμάρια του Ουράνιου Πατρός μας, ώστε και εμείς από την Ομολογία σας αυτή να τραφούμε και να μην προδώσουμε άχρι τέλους τον Γλυκύτατο Χριστό μας! Αμήν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.