Πατερικά

Όσοι αγάπησαν και προσκολλήθηκαν στον Γέροντά τους πήραν το χάρισμα που είχε

εικόνα άρθρου: Όσοι αγάπησαν και προσκολλήθηκαν στον Γέροντά τους πήραν το χάρισμα που είχε

Ο Άγιος Πρόχορος από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο Άγιος Πρόκλος από τον Άγιο Χρυσόστομο, ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος από τον Γέροντά του…


Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Ο Θεός μου έδωσε αυτή την χάρι απ’ την υπακοή μου στους Γέροντές μου. Όσοι αγάπησαν και προσκολλήθηκαν στον Γέροντά τους πήραν το χάρισμα που είχε ο ίδιος.  Ο Άγιος Πρόχορος από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο Άγιος Πρόκλος από τον Άγιο Χρυσόστομο, ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος από τον Γέροντά του. Και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Προφήτης Ηλίας έδωσε το χάρισμα της προφητείας στον μαθητή του, Προφήτη Ελισσαίο.

«Και έλαβεν Ηλιού την μηλωτήν αυτού και είλησε και επάταξε το ύδωρ και διηρέθη το ύδωρ ένθα και ένθα και διέβησαν αμφότεροι εν ερήμω. Και εγένετο εν τω διαβήναι αυτούς και Ηλιού είπε προς Ελισαίε˙ αίτησαι τι ποιήσω σοι πριν η αναληφθήναι με από σου˙ και είπεν Ελισαιέ˙ γεννηθήτω δη διπλά εν πνεύματί σου επ’ εμέ˙ και είπεν Ηλιού˙ εσκλήρυνας του αιτήσασθαι˙ εάν ίδης με αναλαμβανόμενον από σου, και έσται σοι ούτως˙ και εάν μη, ου μη γένηται. Και εγένετο αυτών πορευομένων, επορεύοντο και ελάλουν˙ και ιδού άρμα πυρός και ίπποι πυρός και διέστειλαν ανά μέσον αμφοτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσεισμώ ως εις τον ουρανόν˙ και Ελισαιέ εώρα και εβόα˙ πάτερ, πάτερ άρμα Ισραήλ και ιππεύς αυτού˙ και ουκ είδεν αυτόν έτι και επελάβετο των ιματίων αυτού και διέρρηξεν αυτά εις δύο ρήγματα˙ και ύψωσε την μηλωτήν Ηλιού, η έπεσεν επάνωθεν Ελισαιέ και επέστρεψεν Ελισαιέ και έστη επί του χείλους του Ιορδάνου και έλαβεν την μηλωτήν Ηλιού, η έπεσεν επάνωθεν αυτού, και επάταξε το ύδωρ και ου διέστη˙ και είπε˙ πού ο Θεός Ηλιού αφφώ; Και επάταξε τα ύδατα, και διερράγησαν ένθα και ένθα, και διέβη Ελισαιέ. Και είδον αυτόν οι υιοί των προφητών οι εν Ιεριχώ εξ εναντίας και είπον˙ επαναπέπαυται το πνεύμα Ηλιού επί Ελισαιέ˙ και ήλθον εις συναντήν αυτού και προσεκύνησαν αυτώ επί την γην» (Δ΄ Βασ.  2, 8-15).

Ο Προφήτης Ηλίας χτύπησε με τη μηλωτή του τα νερά του Ιορδάνου και χωρίστηκαν και παραμέρισαν από δω κι από κει. Έτσι βάδισαν κι οι δυο μέσα απ’ το στεγνό πέρασμα που σχηματίστηκε και πέρασαν στην άλλη όχθη.  Και μετά είδατε τι ζήτησε ο Ελισσαίος απ’ τον Προφήτη Ηλία; Ζήτησε διπλή την χάρι και τήνε πήρε με την ευχή του. Αφού ανελήφθη ο Προφήτης Ηλίας στους ουρανούς, ο Ελισσαίος ύψωσε τη μηλωτή, που του είχε ρίξει πάνω του ο Γέροντάς του, και χτύπησε μ’ αυτή τα νερά του ποταμού. Αυτά, όμως, δεν χωρίστηκαν και δεν παραμέρισαν, διότι δεν είχε πάρει την ευλογία του Προφήτου Ηλία.
Τότε ο Ελισσαίος είπε: «Πού ο Θεός Ηλιού αφφώ;»  Πού είναι ο Θεός του Ηλία, του Γέροντά μου, τώρα; Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη στη συνέχεια, στο στίχο δεκατέσσερα; «Και επάταξε τα ύδατα και διερράγησαν ένθα και ένθα και διέβη Ελισαιέ». Αυτή τη φορά διερράγησαν τα ύδατα, διότι ο Ελισσαίος κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε την ευλογία του Προφήτου Ηλία.

Τίποτε δεν γίνεται χωρίς την ευλογία του Γέροντα. Τίποτε δεν κατορθώνεται χωρίς την χάρι. Αυτά θα τα εννοήσετε πραγματικά, όταν έλθει η χάρις. Όταν έλθει το Πνεύμα το Άγιον, θα σας διδάξει και θα σας υπομνήσει τα πάντα. Όπως το λέει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου: «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, Εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν» (Ιωάν. 14,26).

«Βίος και Λόγοι»  Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής
Χανιά 2003
Μέρος Β΄:  Λόγος περί του Διορατικού Χαρίσματος.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Το Συναξάρι του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητή Επισκόπου Παρίου

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Ως Επίσκοπος ο Βασίλειος αρνήθηκε να υπογράψει τις αποφάσεις για την αθέτηση των Αγίων Εικόνων και έμεινε σταθερός σε αυτήν του την Ομολογία έως το τέλος της ζωής του…

Ούτε οι Οικουμενιστές είναι Χριστιανοί (ΒΙΝΤΕΟ 2019)

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη, συγγραφέα της Κλίμακας, γιά νά ὁνομάζεσαι χριστιανός πρέπει να διαθέτεις ὁρισμένα χαρακτηριστικά πού δέν τά ἔχουν δυστυχῶς οἱ Οἰκουμενιστές...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.