Επικαιρότητα

Όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε τα λείψανα του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή

εικόνα άρθρου: Όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε τα λείψανα του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή

Τί είπε ο υπέρμαχος και αρχηγός της παναίρεσης του Οικουμενισμού Πατριάρχης, για τον άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή; Σύντομα θα λάβει την επιστημονική μας απάντηση, για να πάψει να μεταχειρίζεται τον Άγιο, για τα σαθρά και επικίνδυνα σχέδιά του: “…Ο μακάριος ούτος ανήρ υπήρξε διάκονος της καταλλαγής, διότι εις περίοδον ερίδων και αποσχιστικών κινήσεων μεταξύ των μοναχών του Αγίου Όρους εξ αιτίας του ημερολογιακού ζητήματος, υπερημύνθη σθεναρώς της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχων δε την πληροφορίαν ότι «η Εκκλησία ευρίσκεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως», απέκοψε πάσαν κοινωνίαν μετά των ζηλωτών, διδάσκων την υπακοήν εις τον εκάστοτε Πρώτον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, τον και Επίσκοπον της Αγιωνύμου Πολιτείας.”


— Σχολιασμός katanixi.gr —

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους, ανήγγειλε την πρόθεση της Μήτρος Εκκλησίας να προβεί σύντομα στην Αγιοκατάταξη τεσσάρων νέων Αγιορειτών Πατέρων.

Μεταξύ των Αγιορειτών πατέρων, συμπεριλαμβάνεται και ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής.

Την επόμενη μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την ΙΜΜ Βατοπαιδίου, η οποία συνδέεται πνευματικά με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την υποδοχή, εισήλθε στο ιερό του Καθολικού και αφού προσκύνησε την Παναγία την Βηματάρισσα, τον περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.

Συγκεκριμένα ο Γέροντας Εφραίμ, ενημέρωσε τον Πατριάρχη ότι στο ιερό της Μονής, φυλλάσονται και τα ιερά λείψανα του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης φανερά συγκινημένος προσκύνησε τα ιερά λείψανα, μια μόλις ημέρα μετά την αναγγελία για την πρόθεση της αγιοκατατάξεως του.

Να αναφερθεί ότι το 2019 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από την κοίμηση του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Δείτε τι γράφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ημερολόγιο της ΙΜΜ Βατοπαιδίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή:

Οσιώτατοι, ο τε Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης κύριος Εφραίμ και οι λοιποί πατέρες της εν Αγίω Όρει καθ  ημάς Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Βατοπαιδίου, τέκνα εν Κυρίω πολυφίλητα της ημών Μετριότητος, χάρις είη τη υμών Οσιότητι και ειρήνη παρά του πλουσιοδώρου Θεού ημών.

Ασμένως επληροφορήθημεν δια του υπ  ἀριθμ. Πρωτ. 1143/20.1.1 και από ιζ´ Οκτωβρίου ε.ε. γράμματος της αγαπητής Οσιότητος υμών, την πρόθεσιν της Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου, όπως προβή εις την έκδοσιν εγκολπίου Ημερολογίου, αφιερωμένου εις τον Οσιώτατον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, επί τη συμπληρώσει εκατόν είκοσιν ετών από της γεννήσεως αυτού.

Η γέννησις του ανδρός τούτου υπήρξε προάγγελος, κατά τινα τρόπον, και της κατά την εποχήν μας λαμπράς επανδρώσεως του Αγίου Όρους, καθ᾽ όσον πλειάς μοναζόντων εντός του Αγιωνύμου Όρους ανάγουν την πνευματικήν αυτών πατρότητα εις αυτόν. Αλλά και η αναζωπύρωσις του ησυχαστικού πνεύματος, η αναβίωσις του μοναστικού ιδεώδους και τυπικού εις το περιβόλιον της Παναγίας και εκτός αυτού συνδέεται αρρήκτως μετά της μακαρίας και ευλογημένης προσωπικότητος εκείνου.

Ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, «δους αίμα και λαβών πνεύμα», εβίωσε το εθελούσιον και αναίμακτον μαρτύριον της μοναχικής πολιτείας, το οποίον και μετέδωκεν εις τα πνευματικά αυτού τέκνα δια του ενθέου παραδείγματος αυτού.

Μακράν της τύρβης του κόσμου, εκαλλιέργησε προσευχητικώς την άμεσον και προσωπικήν κοινωνίαν μετά του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου, την οποίαν όλως εξαιρέτως ηγάπα, αξιωθείς, ούτω, να παραδώση το πνεύμα αυτού κατά τον εορτασμόν της προς ουρανούς μεταστάσεως αυτής και γενόμενος δια τον τεταραγμένον κόσμον της σήμερον υπόδειγμα αφιερώσεως εις τον Θεόν και εις την Εκκλησίαν του, σύμβολον ειρήνης και ενότητος.

Και όντως, ο μακάριος ούτος ανήρ υπήρξε διάκονος της καταλλαγής, διότι εις περίοδον ερίδων και αποσχιστικών κινήσεων μεταξύ των μοναχών του Αγίου Όρους εξ αιτίας του ημερολογιακού ζητήματος, υπερημύνθη σθεναρώς της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχων δε την πληροφορίαν ότι «η Εκκλησία ευρίσκεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως», απέκοψε πάσαν κοινωνίαν μετά των ζηλωτών, διδάσκων την υπακοήν εις τον εκάστοτε Πρώτον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, τον και Επίσκοπον της Αγιωνύμου Πολιτείας.

Επευλογούντες, όθεν, την νέαν ταύτην πρωτοβουλίαν του πολυσχιδούς πνευματικού, εκδοτικού και πολιτισμικού έργου της Ιεράς υμών Μονής, συγχαίρομεν πατρικώς, επικαλούμεθα δε πλουσίαν την Χάριν και το Έλεος του καιρών και χρόνων κυριεύοντος Θεού Λόγου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εφ  ὑμᾶς και επί τους εντευξομένους εις το παρόν Ημερολόγιον.

͵βιζ  Νοεμβρίου ι

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενώπιον της Παναγίας της Βηματαρίσσης

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Οικουμενισμός εντός των τειχών

Επαναλαμβάνονται οι αντικανονικές συμπροσευχές με αντιπροσωπείες εκατέρωθεν στις «πρωτόθρονες» εορτές Ρώμης και Φαναρίου Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr «Κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε το Σάββατο, 29 Ιουνίου, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.