Επικαιρότητα

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Το λείμμα θα σωθεί

εικόνα άρθρου: π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Το λείμμα θα σωθεί

Παραθέτουμε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο από αυτό το απόσπασμα ομιλίας του π. Αθανασίου Μυτιληναίου (το οποίο αποτελεί ένα μικρό μέρος από την ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην Κατάνυξη με τίτλο «π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Το λείμμα»):

“Μέσα σ’ εκείνη την αμαρτωλή πόλη στέλνεται η Προς Ρωμαίους Επιστολή. Σε μια πόλη που τότε βασίλευε ο Νέρων, και γράφει ο Απόστολος, αγαπητοί μου Χριστιανοί Ρωμαίοι όπως τότε στην εποχή του προφήτου Ηλιού έτσι και τώρα υπάρχει το υπόλοιπο. Είσαστε εσείς. Κατ’ εκλογήν χάριτος. Είσαστε εσείς.
Αδελφοί μου πρέπει να σας πω κι εγώ κάτι με τη σειρά μου.
Έχομε την πληροφορία ότι ανήκομε εις το λείμμα;
Έχομε αγαπητοί μου την πληροφορία ότι αν ανήκομε εις το λείμμα της Εκκλησίας θα εξακολουθήσουμε να ανήκομε;
Μήπως κάποια ώρα, κάποια στιγμή που ίσως τα συμφέροντά μας να τρίζουν θα καμφθούμε;
Γνωρίζομε ότι ολίγοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν μείνει πιστοί όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά στη γη;
Το λείμμα θα σωθεί. Να το ξέρετε, το λείμμα θα σωθεί. Το λέγει σαφώς αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αυτό, το ότι το λείμμα θα σωθεί, δεν πρέπει καθόλου να μας πτοεί και να πούμε, μόνο το λείμμα θα σωθεί; Αυτό θα σωθεί και πρέπει να μας χαλυβδώνεινα ανήκομε εις το λείμμαΝα αποκτήσομε την συνείδησην ότι ανήκομε εις το λείμμα.
Για να σας το πω πιο πρακτικά αυτό, όταν βλέπετε τους γύρω μας, βαπτισμένους δυστυχώς …
Μήπως οι Ισραηλίτες δεν ήσαν όλοι ο λαός του Θεού; Μέσα στο λαό του Θεού υπήρχε λείμμα; Υπήρχε λείμμα. Το θέλετε; Και εις τους χρόνους του Χριστού, όταν ο Χριστός εγεννήθη υπήρχε λείμμα. Πάντα υπάρχει λείμμα, το υπόλοιπον (λεῖμμα). Προσέξτε τώρα να δείτε. Ποιό ήταν εκείνο το λείμμα; Ήταν εκείνοι που απεδέχοντο τας προφητείας και ερμήνευον ορθώς. Ο Συμεών ο Θεοδόχος. Η Άννα η προφήτης. Ο Ζαχαρίας και η Ελισσάβετ. Οι γονείς της Θεοτόκου. Τα σπίτια των Αποστόλων. Όλοι αυτοί ήσαν το λείμμα που περίμεναν ορθώς τον Μεσσίαν, γι’ αυτό και Τον απεδέχθησαν.
Είναι δε χαρακτηριστικό εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που λέγει .. όσοι εισεπορεύοντο εις τον ναόν για να προσκυνήσουν, αλλά όχι οι πάντες, όσοι είχαν την ελπίδα τους σωστά στο Μεσσία, τους έλεγε η [προφήτης] Άννα, ‘Ο Μεσσίας ήρθε’. Μόνο όσοι είχαν σωστή αντίληψη περί του Μεσσίου, σ’ αυτούς έλεγε η Άννα, ‘Ο Μεσσίας ήλθε, εγεννήθη, ήλθε εδώ, ήλθε’. Σπουδαίο. Ήταν ένας πρόδρομος πριν από τον Πρόδρομο η Άννα η προφήτης. Εκείνη η χήρα με τα 86 της χρόνια και λοιπά.
Λοιπόν, ας το ξέρομε ότι αυτό δεν πρέπει να μας πτοεί.
Μην βλέπομε τους απ’ έξω τι κάνουν. Μην πούμε, μα δεν βλέπεις τι κάνει ο Α, τι κάνει ο Β; Ας είμεθα όλοι Χριστιανοί στην ταυτότητα, θα σωθούν οι λίγοι.
Θα το έλεγα αυτό, το λείμμα υπάρχει ίσως ίσως και εις αυτόν τον κλήρον. Παντού υπάρχει. Μήπως δεν είχαν παρασυρθεί στην εποχή του Ισραήλ, με τις πτώσεις και τους παρασυρμούς του, δεν είχε παρασυρθεί και ο κλήρος; Σε φοβερό βαθμό οι Λευίται είχαν παρασυρθεί. Όχι όλοι. Όσοι δεν θέλησαν να παρασυρθούν, έφυγαν από το βόρειο Βασίλειο και πήγαν στο νότιο Βασίλειο που διατηρούσε την λατρεία του αληθινού Θεού.
Έτσι θα σας έλεγα, αν έχομε αυτήν την εσωτερικήν πληροφορία ότι αποτελούμε το λεῖμμα ἐν τῷ νῦν καιρῷ, τότε ας ακούσουμε τι έχει επιπλέον να μας πει ο Κύριος στην επιστολή Του:
οὐ βάλλω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω.
Δεν θα σας επιβάλω άλλο βάρος. Κρατήσατε όμως εκείνο που έχετε έως ότου ξανάρθω.
Βαρυσήμαντος λόγος αγαπητοί μου αυτός του Κυρίου. Βαρυσήμαντος. Ας τον προσέξουμε.
Τι είναι εκείνο το οποίο έχομε και το οποίο εντελόμεθα από τον Κύριον να το κρατήσουμε;
Είναι το Ευαγγέλιόν ΤουΕκείνο που έχεις. Άλλο βάρος δεν θα σου βάλω. Δεν θα σου γράψω παραπάνω Ευαγγέλιο. Αυτό μόνο. Το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που σου βάζω στα χέρια και σου το ονομάζω ‘βάρος’.
Είναι η πίστις του Χριστού, αλλά ολόκληρος η πίστης του Χριστού. Ανόθευτος. Όπως μας την παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας”.

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Απόσπασμα ορθόδοξης χριστιανικής ομιλίας από τον μακαριστό (1927-2006) π.Αθανάσιο Μυτιληναίο.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Το λείμμα θα σωθεί

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Στα Γρεβενά μεταλλάχθηκε το “τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου” με την “ιρλανδική γιορτή” του Αγίου Πατρικίου

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Επί πέντε μέρες στα Γρεβενά όλη η πόλη κινούνταν σε τρελούς ρυθμούς, γιορτάζοντας το “Happy Patrick’s Day”, με τα δρώμενα να παραπέμπουν σε καρναβαλική πράσινη εκδήλωση, όπως...

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 26/3 στις 11:00 π.μ.: “Δεύτε εργασώμεθα εν τώ μυστικώ αμπελώνι”

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη “Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι καρπούς μετανοίας, ἐν τούτω ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καί πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καί νηστείαις τάς ἀρετᾶς κατορθοῦντες,...

Η Παναγία χάρισε τη νίκη στους Έλληνες το 1821 [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Χαρᾶς Εὐαγγέλια εἶναι ἡ διπλή ἑορτή! Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς κυρίας Θεοτόκου καί ἡ Ἐθνική ἑορτή τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας!

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 26/03 στις 05:00 π.μ.: Κυριακή Δ’ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Θεία Λειτουργία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Νικολάου Μανώλη τὴν Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) Τὸ ἠχητικὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Νικολάου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.