Επικαιρότητα

π.Νικόλαος Μανώλης, Είμαστε μαζί με τον π.Ιγνάτιο στις διώξεις του

εικόνα άρθρου: π.Νικόλαος Μανώλης, Είμαστε μαζί με τον π.Ιγνάτιο στις διώξεις του

Άρθρο του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Μέ τήν πίστη ὅτι τό στάδιο αὐτό τό ἄνοιξε ὁ Κύριος γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομά Του καί ἡ ἱερά Ἀποτείχιση, σᾶς δίνω τήν εὐχή μου καί τήν εὐλογία μου μέ δύο χέρια.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τίς τελευταῖες μέρες βλέπουμε νά εἶναι σέ ἐξέλιξη ἕνας ἀπηνής διωγμός ἐναντίον τοῦ ἱερομονάχου π. Ἰγνατίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας. Μέ ἀνακριβεῖς δηλώσεις στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἐπιχειρεῖται μιά κατασυκοφάντηση τοῦ πατρός, γιατί εἶπε τά αὐτονόητα γιά τήν χρήση μάσκας μέσα σέ ἱερό Ναό κατά τήν τέλεση μάλιστα τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, ἔχει καταγραφεῖ ἀπό αὐτόπτες μάρτυρες, ὅπως μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε σέ πρόσφατο ἄρθρο τῆς Κατάνυξης  μέ τίτλο “Παρακαλοῦμε, μήν πυροβολεῖτε ἄλλο τόν π.Ἰγνάτιο”, ὅπου ἐκεῖ καταδικάζεται ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ πατρός ἀπό τούς θιγόμενους γιά πλήρως ἰδιοτελεῖς στόχους.

Δυστυχῶς, σέ αὐτή τήν προσπάθεια τοῦ Ἅδη νά σπιλώσει τόν π. Ἰγνάτιο δέν ἔμεινε ἀμέτοχη καί ἡ μητρόπολη Φλωρίνης, ἡ ὁποία κατόπιν τοῦ θορύβου πού προκλήθηκε ἀπό πράξεις καί δηλώσεις τοῦ ἱερομονάχου Ἰγνατίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας, δηλώνει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος δέν ἀνήκει στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, διότι κατά δήλωσή του ἔχει ἀποτειχισθεῖ καί ὡς ἐκ τούτου δέν διατηρεῖ καμία πνευματική καί διοικητική σχέση μέ τόν ἐπίσκοπο καί τήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Ἤδη εἶναι σέ ἐξέλιξη δικαστική διαδικασία γιά κανονικά παραπτώματα τοῦ ἐν λόγῳ ἱερομονάχου. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπερίφραστα καταδικάζει τήν ἐνέργεια τοῦ ἱερομονάχου νά ἀποβάλει μέ φραστική προσβολή πιστή γυναῖκα ἡ ὁποία φοροῦσε μάσκα ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, καί φυσικά ἀποδοκιμάζει τίς δηλώσεις τοῦ περί τῆς πανδημίας.

Καταδικάζω τά λεγόμενα τῆς Μητρόπολης σέ ὅλους τούς τόνους! Εἶναι ἀπαράδεκτα! Λειτουργώντας γιά ἄλλη μιά φορά σάν κακιά μητριά, ἡ μητρόπολη δέν προέβη σέ μιά ἁπλή ἐνημέρωση γιά τήν πνευματική καί διοικητική σχέση τῆς Μονῆς μαζί της γιά νά ἀπωθήσει τίς εὐθύνες της- πού θά ἦταν ἀρκετό- ἀλλά προχώρησε καί σέ περαιτέρω δηλώσεις, σέ ἕνα κρεσέντο ὑπερβάλλοντα δαιμονικοῦ ζήλου. Ἡ δίψα γιά δίωξη τῆς ὀρθοδοξίας καί κάθε ὀρθοτομοῦντα, καθώς καί ἡ ἀνάγκη γιά δαιμονοκίνητη ὁμολογία τῆς πλάνης καί τῆς αἵρεσης (εἰδικά δαιμόνια πού τά τράνεψαν διαχρονικά αἱρετικοί διῶκτες ἀρχιερεῖς), εἶναι φωτιές πού σιγοκαῖνε στίς ἁμαρτωλές μητροπολιτικές καρδιές, ταΐζονται συνεχῶς μέ δικαιώματα- ξερόκλαδα καί φουντώνουν γιά νά καταστρέψουν σέ κάθε ἀφορμή. Αὐτή, ἡ οὐ κάτ΄ἐπίγνωση (ἐλπίζουμε), ἀνάγκη ἐκδούλευσης στόν δαίμονα, ὁδήγησε τή μητρόπολη νά σπιλώσει ἔτι περαιτέρω τόν π. Ἰγνάτιο μέ ὑπονοούμενα γιά δικαστήρια γιά κανονικά ἀδικήματα τοῦ πατρός, χωρίς νά ἐξηγεῖ ποῦ ἀναφέρεται. Ἀλλά καί τήν ὁδήγησε νά διαχωρίσει τήν θέση της τόσο ἀπό τίς θέσεις τοῦ π.Ἰγνατίου (καί μεγάλης μερίδας τοῦ κόσμου) περί τῆς πανδημίας ὅσο, ὅμως, καί ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γενικά περί τῆς χρήσης μάσκας ἐντός των ἱερῶν Ναῶν. 

Ταυτόχρονα θέλω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά ἐπαινέσω καί νά συγχαρῶ τόν ἀδελφό καί συλλειτουργό τῆς ἡμετέρας μετριότητας π. Ἰγνάτιο, γιά τήν ἄμεση καί ἁγνή ὁμολογία πού ἔκανε στόν ἀφιλόξενο καί ἐχθρικό ἀέρα τῆς κρατικῆς ΕΡΤ. Τά εἶπε ὑπέροχα! Εὖγε πάτερ! Ἡ Ἁγία Παρασκευή νά σέ χαριτώνει πάντοτε καί νά σέ ἀξιώνει νά ὁμολογεῖς Χριστό! Εἶμαι μαζί σου!

Στό σημεῖο αὐτό, προκύπτει τό ἐρώτημα γιά τό ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν χρήση μάσκας ἐντός των ἱερῶν ναῶν κατά τήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν καί τῶν μυστηρίων, ἀλλά καί κάθε ἐκκλησιαστκής πράξης, π.χ. κήρυγμα, ὁμιλία. Γιά νά ἀπαντήσουμε σέ αὐτήν τήν ἐρώτηση πρέπει νά ἀπαντήσουμε πρῶτα, ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι Ἐκκλησία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἤ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐπεκτεινόμενο εἰς τούς αἰῶνες; Ἡ ἐπίσημη διοικοῦσα Ἐκκλησία κρίνει τόν Χριστό ἤ ὁ Χριστός κρίνει τήν ἐπίσημη διοικοῦσα Ἐκκλησία; Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ συμφωνία τῶν Ἁγίων μέ τό Εὐαγγέλιο καί τήν ἱερά παράδοση ἤ εἶναι ἡ κάθε μοιχαλίδα διοικοῦσα Ἐκκλησία πού συσχηματίζεται μέ τό Κράτος καί τόν αἰῶνα τοῦτο τόν ἀπατεῶνα; Γιατί δέ μπορεῖ ὅλοι νά ἔχουν δίκιο. Ἡ ἀλήθεια καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι εἴτε ἐδῶ (“Κύκλοι Ιεράς Συνόδου: Μεμονωμένη περίπτωση ο ιερέας που έδιωξε πιστή επειδή φορούσε μάσκα μέσα σε ναό”), στήν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό συμβάν, ἀλλά καί γιά τά μέτρα πού ἐξήγγειλε ἡ Κυβέρνηση τώρα, ἀλλά καί ὅλο αὐτό τό διάστημα μέ τόν κορονοϊό, εἴτε ἐδῶ (“π.Θεόδωρος Ζήσης, Η μάσκα μέσα στο Ναό προσβάλει την ιερότητα του ιερού χώρου”), στούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων καί στήν ἀποκεκαλυμμένη θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σαφῶς καί ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων πού διαδίδει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης μέ ἀνιδιοτέλεια καί προσωπικό κόστος.

Προσωπικά, σάν π.Νικόλαος Μανώλης, στηρίζω τόν π.Ἰγνάτιο καί ὅλη τήν ἀδελφότητα μέ ὅλα τα μέσα πού διαθέτω, προσευχητικά, μέ τήν εὐχή μου, τήν εὐλογία μου, τήν συμπαράστασή μου, ἀλλά καί τά ἠλεκτρονικά μέσα (Κατάνυξη), καθώς καί τόν Σύλλογο, Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, τόν ὁποῖο φροντίζω πνευματικά καί πού ὁ σκοπός του εἶναι ἱεραποστολικός καί ἀγωνιστικός. Στό φόντο τῶν νέων μέτρων πού ἐξήγγειλε ὁ κός Πέτσας γιά τήν πιθανότητα ὑποχρεωτικῆς χρήσης μάσκας στίς Ἐκκλησίες, κάτι γιά τό ὁποῖο ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φρόντισε νά ἐνημερώσει τό ποίμνιο, διαφαίνεται ὅτι ὁ ἀνυποχώρητος ἀγῶνας τῆς Μονῆς, μέ ὅλα τα φῶτα στραμμένα ἐπάνω της (βλ. Εορδαία: Τι απαντά ο ιερέας που αποκάλεσε πιστή “καρναβάλι” επειδή φορούσε μάσκα – ΒΙΝΤΕΟ και Εορδαία: Ιερέας προσέβαλε πιστή γιατί φορούσε μάσκα προστασίας (video)) θά εἶναι μακρύς καί δεινός. Μέ τήν πίστη ὅτι τό στάδιο αὐτό τό ἄνοιξε ὁ Κύριος γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομά Του καί ἡ ἱερά Ἀποτείχιση, σᾶς δίνω τήν εὐχή μου καί τήν εὐλογία μου μέ δύο χέρια. Ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι ἐμεῖς, ἀπό τό μετερίζι στό ὁποῖο ἱστάμεθα ἀπό τό 2017 καί μετά, εἴμαστε ἡ ἐλπίδα γιά τήν ἀληθινή καί ζῶσα Ἐκκλησία πού ὁραματιζόταν ὁ μακαριστός γέροντάς μας Αὐγουστίνος Καντιώτης. Εἴμαστε ἡ κατακομβική Ἐκκλησία πού αἰσθανόταν τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ὀργανώσει! Διασῴζουμε τήν ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στούς κόλπους τῶν Μητροπόλεων πού χτίσαμε τά καστράκια τῆς Ἀποτείχισης! Φυλᾶμε τήν Ἐκκλησία ἀπό τίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις! Διασῴζουμε τήν ἱερά παρακαταθήκη! Ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας! 

Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς

π.Νικόλαος Μανώλης

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.