Πεντακόσια χρόνια πρίν, προλέγει γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία τόν ὁποῖο περιγράφει ὡς «Ἀνατολή ἡλίου, βασιλιά πράο, δίκαιο καί ἀδίκως φονευθέντα, τόν ὁποῖον ἐξεκέντησαν».

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ὁ Ζαχαρίας κλήθηκε στό προφητικό ἀξίωμα ἐπί Δαρείου τοῦ Ὑστάσπους τό 520 π.Χ, δηλαδή ἕξι μῆνες μετά τήν ἐπιστροφή τῶν ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Βαβυλώνια αἰχμαλωσία. (Ἐκ τοῦ συναξαριστῆ τοῦ Πρόφ. Ζαχαρία)

Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι μας τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ!

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο Άγιος Ζαχαρίας εκ των μικρών Προφητών [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τό Σάββατο, 4-3-2020.