Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη

“…Κάλεσε τά πνευματικά του παιδιά καί τά ἀποχαιρέτισε. Τά τελευταῖα του λόγια ἦταν· «Παιδιά μου, φυλάξατε ὀρθόδοξον τήν πίστιν καί βίον ἀκηλίδωτον, καί ὁ Θεός μαζί σας»…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο αντιαιρετικός και αποτειχισμένος Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Η΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, 10-11-2019.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra