Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα, 21-4-2019.