Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι μας τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ!

Αναδημοσιεύουμε από το τεράστιο υλικό του παλαιού και ανενεργού πλέον, αλλά επισκέψιμου για κάθε ενδιαφερόμενο, Ιστολογίου μας Κατάνυξις (https://www.katanixis.gr/), που αποτελεί ανυπολόγιστο πλούτο παρακαταθήκης και ενημέρωσης.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ας ευχηθούμε να ψάλλουμε αιώνια το ”Χριστός Ανέστη” [mp3-2014]

Τό παρόν πασχαλινό κήρυγμα τοῦ π. Θεοδώρου, βασισμένο στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ὡραιότερους λόγους τοῦ πατρός. Ἡ ἀναφορά του στόν ἀσφαλισμένο Τάφο τοῦ Ἰησοῦ σέ σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα καί ἡ πατερική ρήση πώς ἄνοιξε ὁ Ιησούς καί γιά μᾶς τόν δρόμο τῆς Ἀνάστασης, ὁδοποιήσας ἡμῖν τήν Ἀνάστασιν, φανερώνουν τήν ποιότητα τοῦ λόγου του σέ μιά ἐποχή πού πατερικό κήτρυγμα δέν ακούγεται στίς Ἐκκλησίες. Τό κήρυγμα αὐτό πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα 8-4-2018.